Praktisk Information

Här är några praktiska tips för dig som reser med husvagn eller husbil.

Tullavgifter & Vägavgifter
Tullstationer
Avgiftsbelagda vägar
Prisstruktur
Betalningssystem

Allmänna Trafikregler
Hastighetsbegränsningar
Promillegränser
Ljus
Obligatoriska handlingar
Obligatorisk bilutrustning
Dubbdäck
Bensin

Vägsystemet
Hastighetsbegränsningar
Motorvägsavgifter

Parkeringsregler
Övernattningsregler

Hastighetsöverträdelser
Andra vanliga förseelser
Betalning av böter
Överklagande och Straff

Hälso- och sjukvård Olycksfallsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Reseförsäkring för specifika aktiviteter

Tullavgifter och vägavgifter

01Tullstationer

<<< här >>> hittar en lista med kontaktuppgifter till tullstationer längs de viktigaste vägarna och gränsövergångarna

02Gränsövergångar

<<< här >>> hittar aktuellt läge på gränsövergångar mellan grannländer utanför EU

03 Avgiftsbelagda vägar

<<< här >>> hittar du en lista över vägar och motorvägar som är avgiftsbelagda för husbilar och husvagnar (markera ”Show tolled roads”) tollavgifter på dessa vägar gäller endast fordon som den totalla vikten är eller överstiger 3,5 t.

04Prisstruktur

Aktuell information om hur vägavgifter beräknas (t.ex. beroende på fordonstyp, vikt, axelantal) hittar du <<< här >>>

För att beräkna kostnad beroende på vägtyp, fordonstyp, vikt mm besök ”kalkylator”

05Betalningssystem

Information om hur man betalar vägavgifter, inklusive information om e-vignette systemet och var man kan köpa dessa (t.ex. online, vid gränserna, bensinstationer).

>>> ONLINE och via APP <<<

>>> OBU* and ESL*-verktyg <<< (på hemsidan hittar du hela listan över operatörer runt om i hela Polen där du kan skaffa verktyget, i specifikationen längst ner på hemsidan finns det detaljerad information om typen av verktyget)

* OBU (On Board Unit) och ELS (External Localization System)

Körregler och säkerhet

01Hastighetsbegränsningar

Specifika hastighetsbegränsningar för husbilar och husvagnar med den totala vikten som överstiger 3,5 ton på motorvägar, landsvägar och i städer.

I städer: 50 km/h.

Landsvägar: 70-80 km/h.

Motorvägar: 80 km/h

Image
02Promillegränser

Den tillåtna promillehalten för förare är 0,02%.

03Ljus

Användning av strålkastare är obligatorisk dygnet runt.

04Obligatoriska handlingar

Giltig ID eller pass (med giltigt visum för medborgare utanför EU)
Gilltigt svenskt körkort (internationellt körkort rekommenderas)
Bilens registreringsbevis i original
Försäkring (Grönt kort rekommenderas som bevis på giltig trafikförsäkring)

05Obligatorisk bilutrustning

Alla fordon måste vara försedda med lättillgänlig brandsläckare, varningstriangel, reservlampor.
Reflexväst är obligatorisk att ha och användas vid nödsituationer utanför fordonet.
Dessutom ska en förbandslåda finnas i bilen.
Det är också bra att ha telefonnumret till bärgningstjästen.

06Dubbdäck

Förbjudet att ha dubbdäck i Polen. Blir du stoppad av polsk polis riskerar du att på plats få dra ut dubbarna eller skaffa fram dubbfria däck. Dessutom får du böter. Det hjälper inte att säga att du är på väg till ett land där dubbdäck är tillåtna.

Vinterdäck är ej oblgatoriska.

Motorvägar

Vägsystemet

Polens motorvägar (Autostrady) är markerade med bokstaven "A" följt av ett nummer, till exempel A1, A2, A4.

Snabbvägar (Drogi Ekspresowe) är markerade med bokstaven "S" följt av ett nummer, till exempel S3, S8.

Hastighetsbegränsningar

För husbilar och husvagnar under 3,5 ton:
På motorvägar: 140 km/h
På snabbvägar: 120 km/h


För husbilar och husvagnar över 3,5 ton gäller generellt lägre hastighetsgränser. (se detaljer i delen som handlar om: Körregler och säkerhet)

Motorvägsavgifter

Vissa motorvägar i Polen är avgiftsbelagda. Det finns två huvudsakliga sätt att betala avgifterna.

 • Manuella betalstationer vid infarten på motorvägen:
  Här betalar man med kontanter eller kort.

 • Elektroniska betalningssystem:
  Fordon under 3,5 ton kan använda är en mobilapplikation Autopay

  Ladda ner appen från:
  App Store
  Google Play

  eTOLL är det elektroniska avgiftssystemet för fordon över 3,5 ton >>> läs mer <<<Kostnad

Avgifterna varierar beroende på motorvägen och fordonets kategori (personbil, husbil, husvagn, osv.). De kan vara mellan några zloty till flera tiotals zloty för längre sträckor.

Motorvägar

I Polen finns ett antal motorvägar som är belagda med vägavgifter.

Här är en översikt över de viktigaste motorvägarna:

A2Betalad Motorväg A2
(Konin – Świecko)

Motorvägen mellan Konin och Świecko, som administreras av Autostrada Wielkopolska, kommer tyvärr inte att bli avgiftsfri under 2024. Förarna måste räkna med avgifter, vilket kan vara särskilt kännbart med tanke på kostnaden för att köra denna sträcka.

A4 Betalad Motorväg A4
(Katowice – Kraków)

Sträckan mellan Katowice och Kraków, administrerad av Stalexport, kommer inte att få några avgiftslättnader under 2024. Regeringens beslut att inte avskaffa avgifterna innebär att förare fortfarande måste betala för att använda denna väg.

A2 Gratis Motorväg A2
(Stryków – Konin)

På den 100 kilometer långa sträckan mellan Stryków och Konin fortsätter gratis passage för fordon upp till 3,5 ton. Systemet e-TOLL gäller fortfarande, men lätta fordon behöver inte genomgå några extra formaliteter för att få denna förmån.

A4Gratis Motorväg A4
(Wrocław – Sośnica)

På den 162 kilometer långa sträckan mellan Wrocław och Sośnica, som administreras av GDDKiA, kommer inga avgifter att tas ut för personbilar och fordonskombinationer upp till 3,5 ton. E-TOLL systemet registrerar inträde på sträckan.

A1Gratis Motorväg A1
(Rusocin – Toruń)

Regeringen har bekräftat att sträckan mellan Rusocin och Toruń förblir gratis för tvåaxlade fordon upp till 3,5 ton samt motorcyklar. Trots den bibehållna gratispassagen måste förare fortfarande få en biljett eller auktorisera inträde via ett visuellt system, vilket genererar en så kallad nollbiljett som inte debiteras av operatören AmberGO.
Systemet e-TOLL gäller fortfarande.

Ytterligare information

Absolut senaste informationen om trafiksituationen på dessa motorvägar finner du här:

A1: https://a1.com.pl/en/

A2: https://www.autostrada-a2.pl/en/

A4: https://www.stalexport-autostrady.pl/en

4. Specifika regler för husvagnar och husbilar

Allmänna regler

Officiella campingplatser

Det finns cirka 250 campingplatser i Polen, varav ungefär hälften är certifierade och uppfyller specifika standarder. Dessa campingar erbjuder vanligtvis 24-timmars reception, säkerhetsövervakning, sanitetsanläggningar och ibland även fritidsaktiviteter som fiske och vattensporter​.

Vildcamping

Vildcamping är inte förbjuden i Polen. Under vissa omständigheter får du övernatta i din husbil eller husvagn på offentliga platser så länge det inte finns specifika förbud mot detta. Det är förbjudet att vildcampa på stränder, i skogar och landsbygdsområden, så länge marken inte är privat egendom och det inte finns skyltar som förbjuder camping.
Det är alltid bäst att använda officiella campingplatser eller ställplatser för att undvika böter och problem med lokalbefolkningen.

Privat mark

Det är tillåtet att parkera och övernatta på privat mark med ägarens tillstånd!

Parkeringsregler

Stadsområden

I många städer är det tillåtet att parkera husbilar och husvagnar på vanliga parkeringsplatser, förutsatt att fordonet får plats inom de markerade ramarna och att det inte finns några specifika skyltar som förbjuder parkering av sådana fordon.

Parkeringsskyltar

Det är viktigt att följa lokala trafikskyltar som kan ange restriktioner för parkering av husbilar och husvagnar, till exempel förbud mot parkering över natten eller restriktioner för fordon över en viss längd eller vikt​.

Privata parkeringsområden

Parkering på privat mark kräver tillstånd från markägaren. Det är olagligt att parkera på privat egendom utan tillstånd, och detta kan leda till böter eller fordonets bortforsling.

Restriktioner på maximala parkeringsperioder

På vissa offentliga parkeringsplatser kan det finnas restriktioner för hur länge en husbil eller husvagn får stå parkerad. Detta kan variera från några timmar till flera dagar beroende på lokala regler.

Viktrestriktioner

Vissa parkeringsplatser har restriktioner för fordon över en viss vikt, vilket kan påverka större husbilar och husvagnar.

Nattparkering

I vissa områden är nattparkering förbjuden eller begränsad till specifika tider eller platser. Det är viktigt att kontrollera lokala regler för nattparkering​.

Övernattningsregler

Restplatser och Motorvägar

Längs motorvägar finns det speciella rastplatser där övernattning kan vara tillåten. Det är dock viktigt att kontrollera lokala regler eftersom de kan variera beroende på region.

Städer och Bostadsområden

I många städer är det förbjudet att övernatta i husbil på gator eller offentliga parkeringar. Vissa städer kan ha specifika områden där övernattning är tillåten, så det är viktigt att kontrollera skyltar och lokala föreskrifter.

Hemsidan

För att undvika problem och säkerställa en bekväm resa rekommenderas att använda appar och webbplatser som hjälper till att hitta lagliga parkerings- och övernattningsplatser. Bläddra gärna noga genom campsitesinpoland.com - vi ger dig en uppdaterad information.

Böter och straff

Hastighetsöverträdelser

Upp till 10 km/h över gränsen: 50 PLN och 1 straffpoäng
11-15 km/h: 100 PLN och 2 straffpoäng
16-20 km/h: 200 PLN och 3 straffpoäng
21-25 km/h: 300 PLN och 5 straffpoäng
26-30 km/h: 400 PLN och 7 straffpoäng
31-40 km/h: 800 PLN (1600 PLN vid upprepning) och 9 straffpoäng
41-50 km/h: 1000 PLN (2000 PLN vid upprepning) och 11 straffpoäng
51-60 km/h: 1500 PLN (3000 PLN vid upprepning) och 13 straffpoäng
61-70 km/h: 2000 PLN (4000 PLN vid upprepning) och 14 straffpoäng
71 km/h eller mer: 2500 PLN (5000 PLN vid upprepning) och 15 straffpoäng.

Andra vanliga förseelser

Användning av mobiltelefon under körning: 500 PLN

Underlåtenhet att använda säkerhetsbälte: 100 PLN

Olaglig omkörning: 1000 PLN

Transport av barn utan lämplig säkerhetsanordning: 300 PLN

Körning utan giltigt körkort: 1500 PLN

Betalning av böter

Böter kan betalas på följande sätt:

På plats: Kontant eller med kort om polisen har en terminal.

Kreditbot: Vanligast, och ska betalas inom 7 dagar.

Avlägsen bot: Skickas hem till föraren och ska betalas inom 14 dagar om föraren inte var på plats vid förseelsen, till exempel vid fartkameraövervakning

Överklagande och Straff

Om föraren inte accepterar boten kan ärendet tas upp i domstol, där böterna kan antingen bekräftas eller ökas. Maximal böter som kan påläggas av en domstol är 30,000 PLN, beroende på överträdelsens allvar.

Att känna till och följa dessa regler är avgörande för att undvika straff och för att säkerställa säkerheten på vägarna i Polen.

Försäkring

Hälso- och sjukvård

Täcker kostnader för läkarbesök, sjukhusvård, mediciner och eventuella medicinska evakueringar.
Glöm inte att ta med dig EU kortet utfärdat av Försäkringskassan. Du kan beställa ett nytt >>> här <<<

Olycksfallsförsäkring

Skyddar mot kostnader relaterade till olyckor, inklusive akutvård och långvarig behandling.

Ansvarsförsäkring

Skyddar dig mot juridiska kostnader och skadeståndsanspråk om du orsakar skada på någon eller någon annans egendom.

Reseförsäkring för specifika aktiviteter

Om du planerar att delta i riskfyllda aktiviteter som skidåkning, vattensporter eller vandring i avlägsna områden, kan det vara klokt att teckna en tilläggsförsäkring som täcker dessa aktiviteter.

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.